قاموس ناطق للمصطلحات المالية

قاموس إنجليزى/عربى - عربى \ إنجليزى للمصطلحات الماليةBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  (Next)
  ALL

M

Audio file (MP3) Materiality.mp3

Materiality

الأهمية النسبية - المؤثرة       

Audio file (MP3) Maturity.mp3

Maturity

استحقاق       

Audio file (MP3) Maturity Date.mp3

Maturity Date

تاريخ الاستحقاق       

Audio file (MP3) Measurement Basis.mp3

Measurement Basis

أساس القياس       

Audio file (MP3) Measurement Bias.mp3

Measurement Bias

تحيز القياس - انحراف القياس       

Audio file (MP3) Measurement Unit.mp3

Measurement Unit

وحدة القياس       

Audio file (MP3) Merchandise Inventory.mp3

Merchandise Inventory

المخزون السلعي       

Audio file (MP3) Minimum lease payments.mp3

Minimum lease payments

الحد الأدنى لدفعات الإيجار       

Audio file (MP3) Minority.mp3

Minority

الأقلية       

Audio file (MP3) Minority Interest.mp3

Minority Interest

حصة الأقلية       


Page: (Previous)   1  2  3  (Next)
  ALL